top of page

TEE Kiadó

Kiadónkat a 2014-ben azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy olyan kiadványokat adjunk ki, melyek által terjeszthetjük hasznos szakmai információkat, bevált oktatási modelleket és új gyakorlatokat.

 

Számunkra fontos a minőség, így minden kiadványunk lektorált formában jelenik meg. Mind a tapasztalt, mind a fiatal szerzőktől olyan magas színvonalú írásokat várunk, amelyek összhangban vannak egyesületünk tevékenységének célkitűzéseivel. Kiadónk elsősorban szakirodalmi műveket jelentet meg. Kollégánk vállalják teljeskörű vagy részbeni lebonyolítást a kézirat átvételétől a nyomdai előállítás megszervezéséig. Várjuk egyéni és közületi megrendelők jelentkezését.

 

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, javaslata van, kérjük írjon a  tee.aede.hungary@ gmail.com e-mail címre.

TEE Szemle

 

Tisztelt Olvasó! Kedves Kolléga!

 

A Tanárok Európai Egyesülete azért alakult meg 2003-ban, hogy elősegítse a magyar oktatás integrációját az európai oktatásba, valamint  a szakmai információk, a bevált oktatási modellek és jó gyakorlatok terjesztését. Ezen célok megvalósítása érdekében indítottunk a TEE Szemle kiadását is. Egyesületünk tavaly ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját. Ebből  az alkalomból úgy döntöttünk, hogy megújult formában folytatjuk folyóiratunk kiadását. 

 

A TEE Szemle nem csak külsőleg  lett  korszerűbb,  hanem  tartalmilag  is megváltozott.  Számunkra  fontos  a  minőség, így  kiadványunk  mostantól lektorált tudományos szakfolyóiratként jelenik meg (hagyományos nyomtatott és elektronikus formában).  A TEE Szemlébe – mind a tapasztalt, mind a fiatal szerzőktől – olyan magas színvonalú  írásokat  várunk,  amelyek  összhangban  vannak  egyesületünk tevékenységének  célkitűzéseivel. A  szerzők különböző  rovatba  is  küldhetnek kéziratokat: tanulmányokat, tudományos cikkeket, elméleti és módszertani összefoglalókat, szakmai interjúkat, könyvrecenziókat, projekt beszámolókat. Tanulmányok esetében fontos, hogy az írások megfeleljenek a tudományossági kritériumoknak (megbízhatóság, érvényesség, megismételhetőség, reprezentatív minta) és a kutatási etikának. Nyitottak vagyunk további korszerűsítés iránt, így minden jobbító javaslatot szívesen várunk az egyesület e-mail címére (tee.aede.hungary@gmail.com). Ezúton szeretnék hasznos  és  élvezetes  időtöltést  kívánni  minden  kedves Olvasónknak. Reméljük, hogy a folyóiratunk megújult formája elnyeri az Olvasóink tetszését! 

 

Tisztelettel,
Golubeva Irina (a TEE elnöke)

 

Anchor 3
Amennyiben Ön még nem csatlakozott hozzánk, a jelentkezését erre az e-mail címre várjuk: 

tee.aede.hungary@gmail.com

TEE Tanulmánykötet

 

A kompetencia  szó a latin  nyelvből  ered,  leggyakoribb  jelentései ’illetékesség’, ’alkalmasság’. A szót a köznyelvben  is  gyakran  használjuk, a tudományos életben pedig több definíció és kompetencia  modell ismert. Történetét tekintve  a fogalom megjelenése és használata a pedagógiában viszonylag  újszerűnek  mondható  és  a  XX.  századra datálható.  A kulcskompetencia mint fogalom az európai oktatás-politikában XXI. században jelenik  meg  és  nagyon  rövid  idő  alatt meghatározó  témává válik. Az EU-s dokumentumok úgy definiálják a kulcskompetenciákat mint az adott helyzetnek megfelelő tudás,  készségek  és  attitűdök együttese; azaz olyan kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes önmegvalósításhoz és fejlődéshez,  az  aktív  állampolgársághoz,  a  társadalmi  beilleszkedéshez  és a foglalkoztatáshoz. (Ld. Annex to Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC)  on  Key Competences For Lifelong Learning – A European Reference Framework). Az EU –  elsősorban  a versenyképessége növelése érdekében  –  a  következő  nyolc  fejlesztendő kulcskompetenciát határozta meg...

 

Anchor 4
Amennyiben Ön még nem csatlakozott hozzánk, a jelentkezését erre az e-mail címre várjuk: 

tee.aede.hungary@gmail.com

 

bottom of page